Stemming 7-8-2022: Grote winst BBB daalt fors als Lijst Omtzigt meedoet

De peiling van vandaag verschilt heel weinig van die van vier weken geleden. BBB staat nu op 19 zetels (-1) en PvdA op 13 (+1).

Net zoals eind maart 2022 hebben we ook gevraagd hoe men zou stemmen als Pieter Omtzigt met een eigen lijst zou meedoen. Dan zou dit de uitslag zijn:

 

Vergeleken met eind maart scoort Lijst Omtzigt nu 2 zetels minder. Het patroon van winst van de andere partijen lijkt op die van eind maart. Alleen valt te zien dat de BBB, die sinds die maand 10 zetels is gestegen, van die stijging 4 zetels kwijt zou raken aan Lijst Omtzigt.

PVV heeft sinds eind maart het verlies aan de Lijst Omtzigt beperkt (van 4 naar 2). JA21 verliest 2 minder aan Lijst Omtzigt, maar was sinds maart jl. al 4 zetels kwijtgeraakt aan met name BBB.

Stikstofcrisis

Het begrip voor de boeren dat 4 weken geleden nog 52% was is nu gedaald naar 45%. Als bekeken wordt hoe dat veranderd is naar huidige politieke voorkeur dan zien we bij de meeste partijen een verschuiving tussen de 5 en 10%.

De grootste dalingen zien we bij VVD, ChristenUnie en JA21 (tussen de 10 en 20%).

Zes weken geleden vond 38% dat de stikstofdoelstelling in 2030 behaald moet worden. Nu is dat 35%. Het aandeel dat het jaar 2035 nu noemt stijgt van 14% naar 18%.

Maar 17% denkt dat de gesprekken met Johan Remkes tot een oplossing zal leiden bij het conflict met de boeren. Alleen bij de kiezers van VVD en D66 denkt meer dan 30% dat het gaat lukken.

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV