De Stemming van 26-7-2020

Deze week stond in het teken van de onderhandelingen in Brussel over de steunmaatregelen aan de landen in het kader van de Coronacrisis en de begroting van de EU voor de komende 7 jaar plus een toenemende angst over het Coronavirus, omdat het aantal dagelijkse besmettingen toenam.

De weekpeiling liet desondanks geen verschuivingen zien. Dat is op zichzelf wel opvallend, omdat er rondom het resultaat in Brussel, ook onder de aanhang van de regeringspartijen wel wat negatieve reacties te zien zijn. Dat geeft aan dat bij de stemkeuze de gang van zaken rondom de Coronacrisis nog steeds dominant is.

Ten aanzien van het resultaat dat behaald is in Brussel zijn de reacties verdeeld. 36% is er positief over, 34% negatief, de rest is neutraal. Zowel binnen de coalitie als bij de oppositie zien we grote verschillen in het oordeel. Het meest positief zijn kiezers van D66, PvdA en Groen Links. Het meest negatief kiezers van PVV en FVD.

Als gekeken wordt hoe men de opstelling van Premier Rutte beoordeelt bij die onderhandelingen dan zien we dat 51% vindt dat hij het goed gedaan heeft zo en 39% vindt dat hij zich strenger had moeten opstellen. Slechts 10% zegt dat hij soepeler had moeten zijn.

Naast de kiezers van de regeringspartijen vinden ook de kiezers van GroenLinks, PvdA en PvdD in meerderheid dat Premier Rutte zich zo goed heeft opgesteld in Brussel. Alleen bij kiezers van PVV, FVD, SP en 50PLUS zegt een meerderheid dat hij strenger had moeten zijn.

 

82% is het eens met de opstelling dat om in aanmerking te komen voor steun er van de landen geeist kan worden dat men hervormingen doorvoert ten aanzien van het pensioenstelsel. 84% vindt dat ten aanzien van rechtsstaat en het functioneren van de democratie. Slechts 12% geeft aan dat nu even niet belangrijk te vinden. Dat verschilt weinig tussen de kiezers per partij.

60% van de Nederlanders denkt dat deze deal per saldo Nederland geld gaat kosten. 9% denkt dat het per saldo geld oplevert. Kiezers van D66, GroenLinks en PvdA denken voor resp. 26%, 36% en 45% dat het Nederland geld gaat kosten.  Kiezers van D66 denken voor 34% dat het geld oplevert.

Bij kiezers van FVD en PVV denkt 95% dat deze deal Nederland per saldo geld gaat kosten.

 

Coronacrisis

Ten aanzien van de Coronacrisis is gevraagd of men vindt dat bepaalde versoepelingen die per 1 juli zijn ingevoerd t.a.v. maatregelen om Corona te bestrijden teruggedraaid moeten worden. 41% antwoordt dan positief en 48% negatief. Meer dan de helft antwoordt positief onder de kiezers van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en 50PLUS. Meer dan de helft antwoordt negatief bij kiezers van VVD, PVV en FVD.

Op de vraag hoeveel procent van de in Nederland geteste mensen positief zijn geweest de afgelopen week geeft 45% het juiste antwoord onder de 2% aan. Ruim een kwart denkt tussen de 2% en 5%, ruim 15% denkt tussen 5% en 10%, en 10% denkt dat dit percentage boven de 10% ligt.

Ten slotte is 55% van de Nederlanders voor het invoeren van een mondkapjes verplichting in openbare binnenruimtes. Dit zijn de antwoorden naar politieke voorkeur.

 

 

 

 

 

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV