De Stemming 27-09-2020

De peiling van deze week verschilt niet met die van vorige week.

De stabiliteit van de electorale voorkeur op dit moment blijkt ook uit het antwoord op de vraag of men (vrijwel) zeker weet welke partij men gaat kiezen. 80% zegt dan ja.  Vanzelfsprekend zegt dat nog niet dat ze ook inderaad op die voorkeur blijven zitten, maar 4 jaar geleden verschilde de peiling van 6 maanden voor de verkiezingen gemiddeld per partij net 2 zetels.

Als kiezers van een partij toch nog andere partijen een (kleine) kans geven dan ziet het patroon er zo uit.

 • VVD –  vooral CDA in mindere mate D66, FVD en PVV
 • CDA – vooral VVD, in mindere mate ChristenUnie, SGP en PVV
 • D66 – vooral PvdA, GroenLinks en VVD en in mindere mate CDA
 • ChristenUnie – CDA, SGP, PvdA en GroenLinks
 • PvdA – vooral GroenLinks en SP, en in mindere mate D66
 • GroenLinks – vooral PvdA, en in mindere mate SP en Partij voor de Dieren
 • SP – vooral PvdA, GroenLinks  en Partij voor de Dieren en in mindere mate PVV
 • Partij voor de Dieren – vooral GroenLinks en SP
 • PVV – vrijwel alleen FVD
 • FVD –  vrijwel alleen PVV
 • 50PLUS – vooral PVV en CDA

Zoals ik al eerder heb aangegeven zou het mij niets verbazen dat -net zoals in 2017 en bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019- gebeurtenissen vlak voor de verkiezing zelf de uitslag doorslaggevend kan beinvloeden.

Maar er zal wel veel moeten gebeuren als de uitslag van 17 maart 2021 tot een makkelijke kabinetsformatie zal leiden.  Zeker niet als men het op de traditionele manier weer wel gaan doen.

 

Deze week hebben we ook weer het vertrouwen in de ministers gemeten. De grafiek laat de verschuivingen zien vanaf de start van het kabinet. U kunt linksonder de tabel zelf de verschuivingen stoppen en weer afspelen.

De grootste verschuiving van het afgelopen jaar is de daling van 4 naar 12 van Grapperhaus. Koolmees is gestegen van 7 naar 3.

Dit is ook gemeten voor de fractievoorzitters.

De verschuivingen in het afgelopen half jaar zijn beperkt.

De rangorde bij de fractievoorzitters wordt niet zozeer bepaald door wat de eigen kiezers van de fractievoorzitters denken, maar wat de kiezers van de andere partijen over hem/haar denken. Asscher staat nu 1 omdat hij, behalve bij kiezers van PVV en FVD,  vrij goede cijfers scooort. Terwijl Wilders in aantal zetels hoger dan de PvdA scoort staat hij bij deze rangorde laag, omdat hij behalve bij kiezers van PVV en FVD (vrij) laag scoort.

Het laat ook wel zien dat PVV+FVD niet echt meer zetels zullen kunnen scoren dan rond de 30. (En dat is dan vooral nog afhankelijk van de mate waarin die kiezers zullen gaan opkomen.

Dat Asscher ook vrij hoog scoort bij kiezers van GroenLinks en D66 kan erop wijzen dat de campagne tussen deze drie partijen nog verschuivingen kan opleveren.

De kans dat de VVD de grootste wordt is op basis van de huidige informatie heel groot. Er moeten echt heel ingrijpende gebeurtenissen plaats vinden om tot een andere uitslag te komen. Mede omdat er geen duidelijke concurrent is.

Maar we leven in bijzondere tijden, dus…..

 

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV