De Stemming 3-10-2021: 29% positief over mogelijke nieuwe regeringscombinatie

De afgelopen week zijn de verschuivingen beperkt gebleven. Alleen bij D66 is een daling van 2 zetels te zien. Dit is het totaaloverzicht.

De vier partijen die nu aan de slag gaan om een regering te vormen staan bij deze peiling op 65 zetels. Een verlies van 13 ten opzichte van de verkiezingen.

Bij deze uitslag is een mogelijke lijst van Pieter Omtzigt niet meegenomen. Dat doen we alleen als hij zou aankondigen dat hij met een eigen partij aan de verkiezingen mee zal doen. (We hebben nog wel apart gevraagd als Pieter Omtzigt wel met een eigen lijst zou meedoen wat men dan zou stemmen en dan komen we weer op de 25 zetels, die we enkele weken geleden meldde).

29% van de Nederlanders reageert positief op een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Onder de kiezers van VVD en de -inmiddels kleine groep- kiezers van het CDA reageert ongeveer 80% positief op die combinatie van vier.  Bij de ChristenUnie is het ruim de helft. Maar bij D66 geeft slechts 35% aan positief te reageren op deze combinatie, 30% negatief en 35% neutraal. Wel geeft 65% van de D66 kiezers aan van dit moment dat wel een goede beslissing was van D66 om aan dit kabinet te gaan meewerken en 26% niet. Maar als de kiezers genomen worden die op 17 maart D66 stemden vindt 50% het wel een goede beslissing en 39% niet. (Besef daarbij dat nog maar 59% van de D66-kiezers uit 17 maart jl. nu nog aangeven D66 te zullen stemmen).

Ten slotte is de respondenten een lijst voorgelegd van mogelijke ministerskandidaten voor een volgend kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Voorgelegd zijn huidige ministers, en enkele andere prominente kamerleden van de vier deelnemende partijen, plus Pieter Omtzigt. Ondervraagden konden aangeven of ze die persoon al dan niet als minister in het volgende kabinet zouden willen hebben. Dit is dan de top-12:

Pieter Omtzigt 62%
Mark Rutte 38%
Wopke Hoekstra 36%
Wouter Koolmees 36%
Gert-Jan Segers 32%
Hugo de Jonge 30%
Sigrid Kaag 30%
Carola Schouten 30%
Rob Jetten 29%
Arie Slob 25%
Alexander Pechtold 25%
Ferdinand Grapperhaus 23%

Deze week is er ook een onderzoek gedaan over het verschil in perceptie in het risico van ziekenhuisopname na besmetting met Covid-19 en de werkelijke cijfers. Dit is gebeurd in navolging van Amerikaans onderzoek. U treft de resultaten hier aan. 

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV