Stemming 5-12-21: Geen verschuivingen

Deze week zijn er geen verschuivingen te zien in politieke voorkeur. Nog steeds zijn er veel mensen die aangeven niet (meer) te weten op welke partij te stemmen. De grote vraag zal zijn welke invloed het gaat hebben, als het nieuwe kabinet aantreed, op de electorale positie van de regeringspartijen. Is de huidige uitslag al een soort voorsortering op dat nieuwe kabinet of zal, nadat het regeerakkoord en de samenstelling van de regering bekend is geworden, dat weer tot duidelijke verschuivingen leiden.

 

 

Aan degenen die sinds maart van partij zijn veranderd hebben we gevraagd wat de belangrijkste reden was dat ze dat hebben gedaan. Alleen voor de partijen, waar er voldoende personen waren die zijn verschoven kan dit overzicht gegeven worden.

Eerst het overzicht naar die belangrijkste reden voor de partijen, die voldoende kiezers zijn kwijtgeraakt om een betrouwbaar beeld te kunnen geven (anders is het aantal respondenten te klein).

 

Bij CDA en FVD is de opstelling van die partij na de verkiezingen duidelijk de belangrijkste reden om die partij nu niet meer te kiezen. Bij D66 speelt daar de opstelling tijdens de formatie nog een duidelijke rol.

De PVV heeft van deze partijen het meeste last van de aantrekkingskracht van andere partijen (BBB, JA21 en FVD). Bij SP worden het meest andere redenen genoemd.

Als we deze grafiek maken voor de partijen, waar men het meest naar toe is overgestapt dan ziet het er als volgt uit:

Daarbij valt op dat men meer als reden noemt waarom men weg is gegaan bij de oude partij, dan dat de aantrekkingskracht van de nieuwe partij belangrijk was. Wel moet rekening gehouden worden met de absolute waardes. BBB heeft beduidend meer nieuwe kiezers aangetrokken dan de andere drie partijen. En bij BBB wordt de opstelling van de nieuwe partij na de verkiezingen meer genoemd dan bij de andere drie partijen.

 

 

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV