Stemming 13-02-2022: Het gepolariseerde electoraat

Een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen is goed te zien dat het electoraat in het afgelopen jaar verder gepolariseerd is. De middenpartijen verliezen en de drie nieuwe partijen, JA21, Volt en BBB winnen fors.

Maar mocht Pieter Omtzigt aankondigen dat hij bij de volgende verkiezingen met een eigen partij zal gaan meedoen dan wordt het hele speelveld intensief opgeschud. Hij zal zowel van links, midden en rechts, en van de nieuwe partijen kiezers kunnen wegtrekken.

In onze peilingen hanteren we de regel een partij pas op te nemen, als die is opgericht, c.q. aangegeven heeft aan verkiezingen mee te doen. En dat is (nog?) niet het geval met Pieter Omtzigt. Dus daarom staat hij niet in onze lijst.

De afgelopen week zijn er geen verschuivingen geweest tussen de partijen en het overzicht wordt op een andere wijze dan normaal gepresenteerd. U kunt zelf via aanklikken van de twee vakjes aan de bovenkant wisselen tussen de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 of de peiling van vandaag.

Ten aanzien van het rapporteren van opvattingen van de kiezers m.b.t. het Coronabeleid ben ik op deze plek terughoudend geweest, omdat ik via maurice.nl, uitgebreid aandacht besteed en daarbij ook op basis van data-analyse en het bestuderen van wetenschappelijke studies mijn conclusies deel.

Dit weekend heb ik echter twee vragen gesteld, die niet gaan over meningen, maar over feitelijkheden. (Althans volgens de opgave van de ondervraagden). Namelijk of men al dan niet Covid-19 heeft gehad en of men gevaccineerd is. En dat ook afgezet naar de politieke voorkeur van dit moment.

Besmet geraakt

De vraag is gesteld aan een steekproef van bijna 4.500 ondervraagden of men al dan niet Covid-19 heeft gehad. 40% van die ondervraagden zegt dan “ja”. Dat is opgebouwd uit 29% die dat zeker weet en 11% die aangeeft het wel te denken dat men besmet is geraakt.  33% geeft aan “ik denk van niet”  en 27% “ik weet zeker van niet”.

Dit is de grafiek van degenen die de infectie hebben doorgemaakt naar geslacht en leeftijd.

Er zijn duidelijke verschillen naar geslacht en leeftijd, Jongeren melden vaker dat ze Covid-19 hebben gehad dan de ouderen. Onder de groep 65+ meldt 21% het.

Naar het huidig stemgedrag ziet deze grafiek er als volgt uit:

FVD- en SGP-kiezers melden het vaakst dat ze Covid-19 hebben gehad. Groen Links- en CDA- kiezers het minst.

Vaccinatiestatus

Op basis van eigen opgave van de ondervraagden is dit het overzicht van de vaccinatiestatus. Daarbij is onder de niet gevaccineerden en de gevaccineerden, die (nog) niet geboosterd zijn een verdeling gemaakt tussen wel een infectie doorgemaakt of niet.

Uit de grafiek is op te maken dat zowel onder degenen die niet gevaccineerd zijn als onder de mensen die aangeven wel gevaccineerd te zijn, maar niet geboosterd, ongeveer twee derde aangeeft al wel de infectie doorgemaakt te hebben.

Naar leeftijd zien we  dus grote verschillen. Het patroon bij de groep onder de 35 jaar is duidelijk anders dan die boven de 65.

Naar huidig stemgedrag zijn er ook forse verschillen:

Bij de SGP en FVD worden relatief gezien de meeste niet gevaccineerden aangetroffen.

Uit deze cijfers blijkt dat we in ons onderzoek geen enkele respondent hebben aangetroffen, die nu zegt D66, CDA of ChristenUnie te stemmen, die niet is gevaccineerd. (Bij partijen als VVD, Volt en PvdA zijn het er ook heel weinig, maar daar is het nog wel rond de 1%).

Maar als de vaccinatiestatus van dit moment wordt afgezet naar het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 dan blijkt dat het percentage bij ieder van die drie regeringspartijen rond de 5% lag, (Let op: dat is niet de vaccinatiestatus van tijdens die verkiezingen, maar de vaccinatiestatus van dit moment). Dat geeft aan dat kiezers, die niet gevaccineerd zijn bij hun stemkeuze van dit moment dat onderwerp een zeer belangrijke rol laat spelen bij hun stemkeuze.  Deze kiezers, die niet meer één van deze regeringspartijen stemmen, zijn vooral naar BBB, FVD en BvNL gegaan.

Van het totale verlies van de regeringspartijen (-26) maakt het slechts 2 zetels uit. Andere factoren spelen daarbij dus wel een veel belangrijkere rol.

Maar dat totale verlies van de 26 zetels van de regeringspartijen en de winst van de drie nieuwe partijen JA21, Volt en BBB met 24 zetels is veelbetekenend voor de Nederlandse politieke en de huidige electorale situatie.  Waarbij de traditionele grote drie, die in het verleden wel eens meer dan 75% van de stemmen achter zich kregen nu nog maar rond de 25% scoren. Minder dan CDA of PvdA afzonderlijke voor 2002 haalden.

 

 

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV