Polarisatie rondom stikstofdoelstelling

Deze week is er geen nieuwe peiling, die komt volgende week weer.

Wel is er een extra analyse van een belangrijke vraag die vorige week gesteld is over de stikstofplannen van het kabinet. Het is een onderwerp die nogal splijtend werkt in de samenleving, tussen regeringspartijen en binnen regeringspartijen.

De vraag is of men vindt dat de doelstelling “daling van 50% van de stikstofuitstoot” in 2030, in 2035, in 2050 of nooit gerealiseerd zou moeten worden. Die vraag is afgezet naar een aantal belangwekkende kenmerken.

Deze eerste grafiek laat al goed zien hoe groot de verschillen zijn naar politieke voorkeur.

Hoe moet het verder met de stikstofplannen? - 45533

30% van de Nederlanders wil dat de doelstelling in 2030 gehaald wordt,  18% in 2035, 14% in 2050 en 38% nooit.

Goed te zien is hoe groot het verschil in beantwoording is tussen de huidige kiezers van D66/GroenLinks, PvdD en Volt is ten opzichte van de huidige kiezers van  CDA, JA21, SGP, PVV, BBB en FVD.

De score van de VVD met 22%, die vindt in 2030 en 33% nooit, laat zien hoe gespleten die partij is op dit onderwerp.

Bij VVD en D66 is ook goed te zien dat de (vele) kiezers, die nu deze partij niet meer stemmen t.a.v. de stikstofdoelstelling die gemiddeld een stuk verder in de toekomst willen plaatsen.

Alleen bij CDA is dat niet het geval, maar dat kom doordat het verlies van het CDA al stamt van kort na de verkiezingen (met name rondom Pieter Omtzigt).

Onder degenen die aangeven een partij van Pieter Omtzigt een goede kans te geven op een stem geeft 20% aan de stikstofdoelen in 2030 te willen hebben gerealiseerd, 15% in 2035, 30% in 2050 (het hoogste percentage onder kiezers van alle partijen) en rond de 35% nooit.

 

Naar geslacht en leeftijd ziet de grafiek er zo uit:

Hoe moet het verder met de stikstofplannen? - 45531

Onder de 35 jaar zijn er veel mensen (ruim 60%) die vinden dat het in ieder geval voor 2035 moet gebeuren. Bij de oudere leeftijdsgroepen zien we dat minder (rond de 50%).

 

Bekijken we naar opleidingsniveau en inkomen dan zien we dit patroon:

We zien een groot verschil in opvatting tussen hoger en lager opgeleiden. Ook bij inkomen zien we een verschil, maar niet zo groot als bij opleidingsniveau.

 

Ten slotte is deze vraag afgezet naar de krant die men regelmatig leest:

Lezers van Volkskrant en NRC verschillen fors in opvatting van die van AD en Telegraaf. Maar ook Trouw, Het Parool en FD laten hoge cijfers zien bij het halen van de 50% doelstelling in 2035 of eerder.

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV