Reactie op eerste Corona-virus besmette Nederlanders

Vanaf het moment dat in 2009 de Mexicaanse Griep uitbrak wordt via Peil regelmatig vragen gesteld over de ontwikkelingen van ziekten die tot een pandemie kunnen leiden. Daardoor is het ook mogelijk vergelijkingen in de tijd te maken.

Wat de griepcijfers betreft worden in ons onderzoek de conclusie van het RIVM bevestigd t.a.v. de griep. Dit jaar verliep de griepepidemie milder dan de afgelopen vier jaar.  In het jaar met de langse griepepidemie volgens het RIVM (2014-2015) meldde  20% van de ondervraagden dat ze sinds oktober griep hadden gehad, waarbij er sprake was van verhoging. Dit jaar is het tot nu toe 8%.

Op dit moment meldt bijna 3% dat er iemand in het gezin is die griep heeft.  Op het hoogtepunt van de Mexicaanse griep, eind november 2009, meldde 5% dat iemand in het gezin griep had en  op de hoogtepunt van de griepgolf in 2015 was dat percentage 8%.

Op de vraag of men denkt dat de ziekte van de Corona-virus zich zal ontwikkelen in Nederland geeft 44% aan dat men denkt dat het erger zal worden dan een gemiddelde griepepidemie.

Er zijn verschillen naar stemgedrag, waarbij blijkt dat kiezers van PVV en PvdD het meest pessimistisch zijn (rond de 55%) en de kiezers van GroenLinks en SP het meest optimistisch zijn (rond de 35%)

60% van de Nederlanders is positief over het optreden van de Nederlandse regering t.a.v. de aanpak van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus.  17% vindt dat de regering het niet zo goed doet en 11% zegt “slecht”.  Het is interessant om te zien welke relatie die beantwoording heeft met de politieke voorkeur.  En ook hier zien we het bekende -gepolariseerde- patroon.

Ten slotte is gevraagd of men vindt dat de media de dreiging van het corona-virus overdrijven. 60% van de Nederlanders vindt dat. De verschillen naar politieke voorkeur zijn er wel, maar minder dan bij de vorige vraag.

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV