De burgemeester kiezen of niet

15 jaar geleden deden we onderzoek naar de wens om burgemeesters direct te kiezen of niet. De verhouding was precies 50-50. Onder kiezers van VVD en PvdA waren de meeste tegenstanders (60%). Kiezers van SP en LPF waren het meest voor (75%). Bij de kiezers van D66 was tweederde voor.

Inmiddels is het percentage voorstanders gestegen naar 59%. Kiezers van CDA, GroenLinks en PvdA zijn het minst voor (rond de 40%). Bij de VVD is het percentage nu 47%.

Onder D66-kiezers is nog steeds een grote meerderheid (70%). Ook bij SP en 50PLUS is ongeveer dat percentage. Onder kiezers van PVV en FVD is het percentage hoger dan 80%.

Op de vraag of men vindt of een burgemeester partijgebonden moet zijn geeft 10% aan dat het inderdaad zo zou moeten zijn, 39% vindt van niet en 51% maakt het niets uit.

74% geeft aan de burgemeester van de eigen gemeente van naam te kennen. Ook daar zien we verschillen naar huidig stemgedrag. Kiezers van CDA en PvdA geven dat het meest aan (rond de 90%).

Bij kiezers van FVD en PvdD is dat percentage het laagst (onder de 60%).

Op de vraag van welke politieke partij de eigen burgemeester is, weet 36% het niet. Als men de partij wel weet, dan is dat het meest VVD, CDA of PvdA.

Op de vraag of men de huidige burgemeester zou kiezen als die burgemeester nu aan die verkiezingen zou meedoen zegt ruim een derde “ja”  en een kwart “nee”  en de rest geeft aan het niet te weten

 

Ten slotte is gevraagd of de kiezers vinden dat bekend moet worden gemaakt welke personen gesolliciteerd hebben op een vacature van de burgemeester in de eigen gemeente.

71% vindt dat die namen bekend moeten worden gemaakt. Onder de kiezers van VVD, CDA en PvdA zijn de score het laagst (maar nog wel boven de 50%).  Onder de kiezers van partijen, waar (vrijwel) geen enkele burgemeester lid van is, is dat perentage beduidend hoger: rond de 80%.

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV