De Stemming 11-10-2020

Ook deze week zien we geen verschuivingen. Er is nog steeds sprake van een grote mate van stabiliteit t.a.v. electorale voorkeuren.

We hebben de kiezers voorgelegd dat het kabinet nadenkt over de mogelijkheid om op 17 maart 2021 per post te stemmen. Dat is via twee vragen gegaan:

  1. Wat men zou gaan doen als per post stemmen dan wel mogelijk is. Van alle Nederlanders met het voornemen om te gaan stemmen, geeft dan ongeveer een derde aan te overwegen om dit te gaan doen.
  2. Wat men zou gaan doen als per post stemmen dan niet mogelijk is.  Van alle Nederlanders met het voornemen om te gaan stemmen geeft 11% aan te overwegen dan thuis te blijven.

In de onderstaande grafiek kunt u zien hoe de verschillen dan zijn naar het huidig voorgenomen stemgedrag.

 

Als er niet per post gestemd zou kunnen worden dan lijkt het erop dat FVD, D66 en PVV daat het minste last van zullen hebben. Rond de 5% overweegt dan thuis te blijven.

Het meeste last zullen daar dan van hebben partijen als CDA, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en 50PLUS. Van de potentiele kiezers van deze partijen overweegt dan rond de 15% thuis te blijven.

Hoewel overwegen nog niet betekent dat men dan zeker niet gaat stemmen, zou  als men echt niet zou komen dit FVD en D66 1 a 2 zetels extra kunnen opleveren en PVV 2 a 3.  Deze zetels zouden dan ten laste gaan van met name CDA, PvdA of SP. Bij de kleinere partijen kan het wel net wat uitmaken of men dan net wel of niet een volgende zetel binnenhaalt. (Bij de kleinere partijen is de kans op restzetels het kleinst).

Wilt u mee doen met onze onderzoeken? Geeft u dan hier op.

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV