Het effect van Covid-19 besmettingen op het onderwijs tussen zomer en herfstvakantie

Nu de scholen 6 tot 8 weken open zijn is gevraagd aan ouders met kinderen op PO- of VO-scholen wat er gebeurd is in die periode t.a.v. de school en het voorkomen van besmettingen

Als ouders leerlingen hadden op zowel een PO- als een VO-school zijn de vragen gesteld over de VO-school.

Dit blijkt uit het onderzoek:

  • Bij het basisonderwijs is bij bijna de helft van de ouders een of meer gevallen geweest dat er besmettingen waren onder leerkrachten of leerlingen. 30% van alle ouders geeft aan dat het één of meer leraren betrof en 20% dat het één of meer leerlingen betrof. Zowel bij de leraren als leerlingen betrof dat gemiddeld 3 personen.
  • Bij het voortgezet onderwijs zijn de cijfers duidelijk anders. 85% van de ouders meldt dat er één of meer besmettingsgevallen op school zijn geweest. Van alle ouders meldt 57% dat één of meer leraren besmet waren. Ten aanzien van de leerlingen is dat 67%.  Bij de leraren betreft het dan gemiddeld 4 leraren. Bij de leerlingen betreft het duidelijk meer. Van de ouders die melden dat er leerlingen op de school van hun kind besmet waren geweest geeft 10% aan dat het dan 10 tot 25 leerlingen betrof en 5% dat het er meer dan 25 waren

Ook zijn vragen gesteld t.a.v. het thuis (moeten) houden van leerlingen:

  • Van de ouders met leerlingen in het basisonderwijs is 30% na de zomer wel eens gevraagd om hun kind één of meer dagen thuis te houden. Dat is in gelijke mate één dag als meerdere dagen geweest. 37% heeft de leerling zelf een of meerdere dagen thuis gehouden wegens gezondheidsklachten. Twee derde van die laatste groep betrof het meerdere dagen.
  • Van de ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs is een derde na de zomer wel eens gevraagd om hun kind één of meer dagen thuis te houden. In het overgrote deel betrof het dan meerdere dagen.  De helft heeft de leerling zelf één of meerdere dagen thuis gehouden wegens gezondheidsklachten. Bij 80% betrof het dan meerdere dagen.

Ongeveer 10% overweegt hun kind na de herfstvakantie thuis te houden. Dat verschilt niet tussen basis- en voortgezet onderwijs.

10% van de ouders met leerlingen in het basisonderwijs en 20% van de ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt dat de overheid na de herfstvakantie de scholen moeten sluiten.

 

Wilt u meedoen aan de onderzoeken van Peil.nl? Geef u dan hier op.

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV