Vaccinatie-intentie

Nu bekend is gemaakt dat er een goede kans is dat een goed werkende Pfizer-vaccin snel beschikbaar kan komen is gevraagd of men zich al dan niet zal laten vaccineren tegen Covid-19.

Dit zijn de antwoorden van alle Nederlanders:

  • 34% zegt “ja zeker”
  • 19% geeft aan “waarschijnlijk wel”
  • 11% “waarschijnlijk niet”
  • 17% geeft een “zeker niet”.
  • 19% weet het (nog) niet.

Bij het bekijken van deze uitslagen naar een aantal subgroepen maken we een onderscheid tussen degenen die aangeven zeker of waarschijnlijk wel zich te laten vaccineren en degen die aangeven zeker niet of waarschijnlijk niet zich te laten vaccineren.

Er zijn duidelijke verschillen naar de intentie om te vaccineren tussen de verschillende demografische groepen:

  • Mannen geven het meer aan dan vrouwen
  • Ouderen meer dan jongeren (met name de groep tussen 35 en 44 jaar)
  • Hoog opgeleiden meer dan de middencategorie
  • Hoge inkomensgroepen meer dan de middencategorie

Naar politieke voorkeur zijn de verschillen zelfs groter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hier zien we grote verschillen. Onder kiezers van GroenLinks en PvdA zien we het kleinste aandeel dat zich (waarschijnlijk) niet zal laten vaccineren. Onder kiezers van FVD en PVV het grootste deel.

 

35% van de Nederlanders vindt dat degenen die zich laten vaccineren meer mogen gaan doen dan degene die zich niet laten vaccineren. 54% vindt dat niet. Van degenen, die nu al zeker weten dat ze zich zullen laten inenten, vindt 60% dat de gevaccineerden dat meer mogen doen. Onder degenen die zeggen “waarschijnlijk wel” is dat percentage 38%.  Onder degenen die aangeven zich (waarschijnlijk) niet te gaan vaccineren geeft 7% dat aan.

 

 

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV