Stemmen per post bij TK2021 in maart

In de peiling van deze week zijn er een aantal vragen gesteld over de aanstaande verkiezingen op 17 maart.

Voor de eerste keer mag er in Nederland per brief worden gestemd. Maar dat mogen alleen de bijna 2,4 miljoen kiezers van 70 jaar en ouder.

Van de groep van 70 jaar en ouder geeft bijna 40% aan, dat ze van plan zijn om op 17 maart per brief te stemmen. Van alle kiezers geeft 25% aan zelf het liefst per brief te stemmen.

Aan de kiezers is vervolgens gevraagd wat zij vinden van dit stemmen per brief. Dit is dan hun antwoord naar hun huidig stemgedrag.

Aan de kiezers onder de 70 jaar isgevraagd wat zij op 17 maart gaan doen als het huidige voorstel niet wordt veranderd. 10% van degenen die wel de vorige keer waren opgekomen geven dan aan wegens het mogelijk besmettingsgevaar zeker niet te gaan stemmen of waarschijnlijk niet. Dat geldt meer voor vrouwen dan voor mannen en geldt meer voor oudere kiezers dan jongere kiezers.

Mocht op 17 maart de situatie nog steeds zijn dat nogal wat mensen bang zijn om besmet te worden dan zal dat effect hebben op de opkomst. En dat effect zal niet identiek zijn per partij.

 

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV