Stemming 16-1-2022: VVD op laagste score sinds maart 2020

De eerste peiling na het aantreden van het kabinet laat zien, dat met name de VVD in de afgelopen tijd achteruit is gegaan. Stond de VVD eind november nog op 32 zetels, inmiddels zijn het er 25. Daarmee verliest de VVD 9 zetels ten opzichte van de verkiezingen van 2021 en is daarmee de grootste verliezer geworden. Het CDA staat op 8 zetels verlies.

D66, die ook op verlies stond, is langzamerhand iets aan het opkrabbelen en staat nu op 5 zetels verlies. Dat zal zamenhangen met het feit dat de meeste kiezers D66 de winnaar vinden van de formatie en dat een deel van de weggelopen D66-kiezers tijdens de formatie, weer teruggekomen zijn.  In totaal verliezen de drie grootste regeringspartijen 22 zetels wint ChristenUnie er 1.

Bij de overige partijen zien we dat 50PLUS weer 1 zetel aantikt, wellicht wegens de AOW-plannen van het kabinet. FVD klimt geleidelijk naar de score van de verkiezingen in 2021.

Aan de kiezers is hun reactie gevraagd op het nieuw aangetreden kabinet. Men kon een score geven tussen 1 (heel negatief) en 7 (heel positief). Eerst komt de grafiek van de kiezers van de regeringspartijen. Met twee ingangen: gestemd bij TK2021 en stemt nu. De verschillen zijn bij drie van de vier partijen groot. Bij het CDA zelfs 1,3. Dus degenen die de partij nu niet meer stemmen zijn veel negatiever over de regering dan degenen die dat (nog) wel doen.

Bij de oppositiepartijen zien we deze scores. Alleen bij Volt is een score dichtbij het gemiddelde.

Ook is de vraag gesteld ten aanzien van de personele invulling van het kabinet. Deze grafiek is afgezet naar het huidige stemgedrag.

62% vindt dat D66 de winnaar is geworden van de formatie en 15% zegt de VVD. Ook degenen die VVD stemmen vinden D66 voor 58% de winnaar van de formatie en de VVD slechts voor 8%.

28% vindt D66 de beste ministers geleverd hebben en 12% de VVD. Van de huidige VVD-kiezers vindt 43% dat de VVD dat gedaan heeft en 14% D66.

Onder degenen die nu het CDA stemmen vindt 44% dat het CDA de beste ministers heeft geleverd. Maar van de CDA-kiezers bij de Tweede Kamer vindt slechts 18% dat en 27% dat D66 dat gedaan heeft.

Het zal een hele klus worden voor de drie grote regeringspartijen voldoende steun bij de kiezers te verkrijgen om over 14 maanden, bij de volgende Provinciale-/ Eerste Kamerverkiezingen een meerderheid in de Eerste Kamer te verkrijgen. Ook is het waarschijnlijk dat deze uitslag terug te vinden zal zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen over twee maanden met nog hogere uitslagen voor lokale partijen, mede omdat de landelijke winnaars van dit moment (JA21, Volt en BBB) in de meeste gemeenten niet meedoen.

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV