Stemming 27-2-2022: De oorlog in de Oekraïne grijpt diep in bij de Nederlanders

We hebben gisteren een zeventiental stellingen over de oorlog in Oekraïne gesteld. Daaruit blijkt hoezeer het ook in Nederland ingrijpt onder de kiezers.
Het brengt – althans op dit moment- nog geen grote verschuivingen in politieke voorkeur teweeg. We zien Volt nog verder wegzakken.  5 Zetels lager dan de peiling van twee weken geleden (van 10 naar 5). En de VVD heeft weer iets van het verlies goedgemaakt (staat nu op 25 zetels).

Bij de andere partijen zien we veranderingen van hooguit 1 zetel in de laatste twee weken.

De zeventien stellingen die we voorgelegd hebben aan de steekproef van rond de 3.500 Nederlanders konden geantwoord worden in “zeer mee eens”,  ” mee eens”,  “eens noch oneens”, “mee oneens” en “zeer mee oneens. Op basis daarvan is een gemiddelde bepaald, waar 5,0 betekent dat iedereen het zeer met de stelling eens was en 1,0 dat iedereen het zeer met de stelling oneens was. Een waarde van 3,0 geeft aan dat de meningen min of meer gelijkelijk verdeeld zijn.

De zeventien stellingen zijn verdeeld in drie delen. Goed te zien is hoezeer de kiezers van FVD anders over de meeste stellingen denken dan die van de andere partijen.

De kiezers van D66 bevinden zich doorgaans aan het andere uiterste van de as.

De resultaten laten zien dat de meeste kiezers niet optimistisch zijn over de consequenties van deze oorlog.

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV