Stemming 06-03-2022: regeringspartijen herstellen gestaag

Hoewel per week de verschuivingen beperkt zijn, zien we over een periode van drie weken toch wel een duidelijke trend. De VVD heeft zich vijf zetels hersteld (naar 27) en VOLT heeft zes zetels (naar 4) verloren.  Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zien we daarnaast het CDA twee zetels stijgen (naar 8) en FVD twee zetels dalen (naar 5). Bij de overige partijen zien we hooguit de verschuiving van 1 zetel. (D66, CU, SP +1 en PVV, JA21 -1). Per saldo hebben de vier regeringspartijen in de laatste drie weken negen zetels teruggewonnen. Ze staan nu nog op een verlies van -17.

Hoewel er in de komende tien dagen nog wel wat kan gebeuren, ziet het er naar uit dat de gemeenteraadsverkiezingen een duidelijke stijging van de lokale partijen zal laten zien t.o.v. 2018.

Van de huidige kiezers van VVD, D66 en PvdA, zegt toch rond de 15% een lokale partij te stemmen, terwijl in de gemeente, die partij wel aan de verkiezingen mee doet. Bij het CDA is dat percentage lager dan 10%.

Bij de huidige kiezers van de overige partijen is dat percentage een stuk hoger, met name omdat die partijen in (veel) minder gemeenten meedoen. En bij BBB zelfs in geen enkele gemeente.

Dat de lokale partijen ten opzichte van vier jaar geleden nog verder zullen stijgen lijkt daar het gevolg van te zullen zijn. De mate waarin hangt echter ook samen van de opkomst van met name die groep kiezers. (Waarvan de landelijke partij niet meedoet aan de lokale verkiezingen).

Oorlog in Oekraïne

Vorige week hebben we verslag gedaan van zeventien stellingen die we voorgelegd hebben aan de kiezers. We hebben deze week dezelfde vragen weer gesteld.

Hieronder melden we alleen die stellingen waar we een verschuiving van meer dan 0,1 van het gemiddelde zien. Een gemiddelde van 5,0 betekent dat iedereen het zeer met de stelling eens is, een gemiddelde van 1,0 dat iedereen het zeer met de stelling oneens is. Bij 3,0 ligt de score in het midden.

  • “De kans is groot dat dit uitloopt op een Derde Wereldoorlog”. Van 3,0 naar 3,2, dus meer mee eens.
  • “De NAVO moet Oekraïne militair gaan helpen door het sturen van manschappen en wapens”. Van 2,9 naar 2,6, dus minder mee eens.
  • “Sancties zullen niet helpen”. Van 3,4 naar 3,0, dus minder mee eens.
  • “Nederland had veel sneller en ruimer moeten zijn in het helpen van Oekraïne zowel materieel als financieel.” Van 3,2 naar 2,9, dus minder mee eens.

80% van de Nederlandse kiezers is het eens met de beslissing om per veiligheidsregio 1.000 Oekraïense vluchtelingen op te nemen. Op de vraag of de eigen gemeente extra inspanningen moet doen om die vluchtelingen op te vangen antwoordt 70% bevestigend. De verdeling naar huidig stemgedrag is:

 

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV