De Stemming 13-11-22: PVV groter dan VVD

De peiling van vandaag laat zien dat de VVD gezakt is naar 20 zetels en de PVV gestegen is naar 21. Ten opzichte van 4 weken geleden is de PVV 3 zetels gestegen, JA21 ook. BBB en PvdA daalden er 2 in die perioden maar lijkt nu te stabiliseren. Het CDA staat met 5 zetels op de laagste score ooit.

De regeringspartijen hebben nu samen 43 zetels (-35). Dat zijn er minder dan PVV, JA21 en BBB nu samen hebben (49). Met FVD erbij staan die vier partijen zelfs op 54 zetels.

Eind maart 2019 was de laatste keer dat de VVD niet de grootste partij was, maar toen was de FVD – even – de grootste partij. De daling van de VVD en het CDA komen steeds meer ten goede aan JA21.

Asielproblematiek

Nu de asielproblematiek als onderwerp weer een centralere rol speelt dan de stikstofproblematiek zien we dat de PVV de sterke positie onder de oppositiepartijen van de BBB in het najaar in de peiling heeft overgenomen

Er zijn drie vragen gesteld over dit onderwerp:

Invoering spreidingswet

44% van de Nederlanders wil dat de spreidingswet ingevoerd wordt.

Huidige VVD- en CDA-kiezers zijn met een kleine meerderheid voor de spreidingswet. Maar van de VVD- en CDA-kiezers uit 2021 vindt slechts een derde dat. En dat houdt in dat onder de VVD- en CDA-kiezers uit 2021, die nu een andere partij stemmen, vrijwel allemaal tegen de spreidingswet zijn.

Beperking instroom asielzoekers

79% van de Nederlanders wil een inperking van de instroom van asielzoekers. Huidige kiezers van de VVD en CDA willen dat ook voor meer dan 95%.

Alleen de kiezers van GroenLinks, Volt en D66 willen dat niet voor meer dan 50%.

Slechts 30% denkt dat de regering met een voorstel komt om de instroom te remmen.

Van de huidige kiezers van VVD en CDA verwacht meer dan 60% dat de regering met zo’n voorstel zal komen. Van de VVD- en CDA- kiezers uit 2021, die nu geen VVD of CDA meer stemmen, verwacht minder dan 10% dat de regering met dit voorstel komt.

Nog maar 4 maanden

De Provinciale Statenverkiezingen zijn over iets meer dan 4 maanden. Het is nu niet te voorspellen welk onderwerp half maart 2023 door de bevolking als het belangrijkste wordt gezien. Maar het is heel duidelijk dat – in ieder geval vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen – VVD, D66 en CDA op zeer fors verlies staan.

Let echter op: ten opzichte van de vorige Provinciale Statenverkiezingen is het beeld fors anders als naar de percentages wordt gekeken:

  • VVD staat maar iets lager dan de uitslag van maart 2019 (nu 13%, toen 14%)
  • D66 staat gelijk aan de uitslag van maart 2019 (8%)
  • CDA haalde toen 11% en staat nu op minder dan 4%. Maar historisch gezien doet het CDA bij een Statenverkiezing het relatief wat beter door de relatief lage opkomst bij die verkiezingen.
  • ChristenUnie staat nu ook in de buurt van de uitslag uit 2019.

Bij de andere partijen zien we dat FVD op dit moment 11% lager staat dan in 2019 en de PVV 7% hoger dan toen.

GroenLinks + PvdA staan nu 5% lager dan bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019. De nieuwe partijen JA21+BBB staan nu samen op 18%.

Natuurlijk kan er nog veel veranderen, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat de regeringspartijen ten opzichte van nu in de komende vier maanden weer fors stijgen.

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV